Condicions de reserva de El Pati de L’Albera:

1. Anul·lació de la reserva

L’anul.lació de la reserva donarà lloc a retenir les quantitats següents:

  •  El 50% de la paga i senyal més 30 € en concepte de despeses d’administració, quan l’anul·lació de la reserva es faci amb més de trenta dies d’antelació a la data d’entrada a l’allotjament.
  • El 100% de la paga i senyal, quan l’anul.lació s’efectuï amb menys de trenta dies d’antelació.

En cas de circumstàncies fora del control del client o per causa major, s’aplicaran els mateixos criteris exposats en aquest apartat per anul.lacions.

El Pati de L’Albera no té obligació d’acceptar canvis un cop feta la reserva, en el cas que accepti el canvi (de dates, de casa…) aquest tindrà un cost de 20 €.

2. Indemnitzacions per renúncia de l’estada

Quan el client d’un qualsevol habitació l’abandoni abans de la data fins a la qual el tenia reservat, haurà d’abonar l’import total pels dies que resten d’estada.

3. Horaris d’arribades i sortides

L’horari d’entrada és entre les 16.00 i les 20.00 hores i la sortida s’haurà d’efectuar fins a les 12.00 del matí. Si no es pot ajustar a aquest horari haurà de contactar amb el Pati de l´ Albera per tal de concretar un altre dia o hora per a la entrega de les claus (sempre i quan el propietari tingui disponibilitat, que no obligació).

En el cas d’estades de cap de setmana, la sortida es pot retardar fins la tarda, sempre que no coincideixi amb l’entrada d’un altre client. El Pati de L´ Albera pot tenir el seu propi criteri per l’hora límit d’entrada i sortida.

4. Forma de pagament

En el moment d’efectuar la reserva s’ha de fer una paga i senyal del 30% de l’import total (40% si l’import de la reserva és superior a 3000 €). Si passats 3 dies des de la confirmació no s’ha rebut la paga i senyal El Pati de L’Albera es reserva el dret de cancel.lar la reserva sense previ avís.

L’import restant, s’haurà d’abonar a l’arribada i en efectiu o amb tarjeta.

5. Obligacions del client

La ocupació de l’allotjament es limitarà al nombre de persones que s’indiquen en el contracte, comptant també els nens (que vagin sense el seu propi llitet i tinguin més de 2 anys) com persones a efectes de l’ocupació. El Pati de L´ Albera podrà impedir l’entrada a l’allotjament en cas d’excedir el nombre permès. Si es detecta que durant l’estança hi ha un nombre superior de persones a l’autoritzat quedarà automàticament cancel·lada la reserva, podent procedir al desallotjament de la casa.

El llogater té la obligació de deixar la seva habitació recollit i presentable. Pel que fa a la casa sencera, la vaixella ha d’estar neta i col·locada en el seu lloc, la nevera sense restes de menjar i les escombraries han d’haver-se buidat. Si el llogater no deixa el seu allotjament en l’estat anteriorment citat, el El Pati de L´ Albera es reserva el dret de cobrir qualsevol despesa de neteja extra a través de la fiança.

El llogater ha de respectar als veïns i les Normes de la Comunitat de Propietaris a la que pertany l’allotjament. En cas de negligència o comportament inadequat el Pati de L’Albera es reserva el dret d’anular el contracte de lloguer amb efecte immediat i sense previ avis. En aquest cas el Pati de L’Albera no tindrà la obligació de tornar l’import del lloguer pagat per el client. Per al benestar dels veïns no es permet la realització de festes tipus “discoteca” ni posar música a l’exterior dels allotjaments a partir de les 22h, excepte acords previs i esdeveniments especials.

6. Fiança

La fiança a dipositar en el moment de l’arribada a la casa és de 200 € a pagar en efectiu, aquesta es tornarà en el termini màxim de 5 dies des de la data de sortida, per tal de poder comprovar el correcte estat de l’allotjament. En cas de desperfectes el Pati de L’Albera es reserva el dret a retenir la quantitat pertinent per a cobrir el cost dels desperfectes ocasionats. En cas de desperfectes superiors a l’import esmentat, el Pati de L’Albera prendrá les accions legals pertinents.

7. Inventari de la casa

Les cases disposen dels estris necessaris per a les persones que les ocupen. Si en el moment d’arribar observen que falta alguna cosa (gots, plats,…) ho han de comunicar al Pati de L´ Albera. De la mateixa manera, si durant la seva estada es trenca alguna cosa cal que ho comuniquin al Pati de L´ Albera i, eventualment, es facin càrrec de la seva substitució.

Kit de neteja. Quan arribin a la casa hi trobaran un petit kit de neteja que inclou el mínim necessari per començar l’estada (bossa d’escombraries, llumins, rentavaixelles, baieta…).

8. Confirmació de la reserva

Qualsevol reserva realitzada és supervisada manualment per tal de confirmar que tots els aspectes de la reserva són correctes (preu, ocupació i característiques). Un cop revisada la reserva i rebut el pagament per part del client, s’envia un e-mail de confirmació de reserva / comprovant de pagament. La reserva es considera confirmada per part del Pati de l’ Albera un cop s’ha enviat l’email de confirmació de reserva / comprovant de pagament i, en cap cas, no abans.

En cas que hi hagi alguna irregularitat en la reserva i aquesta no sigui acceptada per part del Pati de l’ Albera, en cas que el client hagi efectuat algun pagament, se li retornarà íntegrament l’import entregat a compte.

Darrera edició el 14 d’gener de 2013.